Z jakich materiałów może być zrobiony szalunek?

Oszalowaniem albo innymi słowy deskowaniem określamy budowę wyłącznie chwilową w czasie dla przykładu budowy fundamentu. Budowa ta wykonana jest zazwyczaj z desek lub płyty z niskiej klasy drewna, przy czym zdarzają się również szalunki robione z metalu.

Wybór

Autor: Łukasz Miśkiewicz
Źródło: http://www.flickr.com
Dzięki temu deskowaniu wylewana mieszanka betonu jest w stanie otrzymać właściwy kształt. Świeży beton nie jest rozlewany poza obszar, w którym jest wylewany, a sama wylewka mogłaby uzyskać właściwy układ aż do momentu jej zastygnięcia. Deskowanie może umożliwiać także podtrzymanie zbrojenia do momentu ściśnięcia się ułożonej w tego typu sposób mieszanki. Żeby zrobić z betonu elementy o właściwych rozmiarach oraz kształtach, konieczne są odpowiednie formy. Dlatego też do ich sformowania służy szalunek. Nie w każdym przypadku są to deski, szalunki systemowe czy też płyty wiórowe. Mógłby to być także odpowiednio wyprofilowany grunt czy szalunki ziemne.
szalunek

Autor: Paul Pitman
Źródło: http://www.flickr.com
Należy jednak pamiętać, że źle wykonane szalunki podczas układania niemalże płynnej mieszanki betonowej mogłyby zdeformować się wskutek oddziaływania wielkiej masy. Tutaj warto dodać, że jeden metr sześcienny betonu posiada wagę około 2,400 kilogramów. Z takiego powodu, że prace budowlane prowadzone są wielokrotnie pod presją małej ilości czasu, to jakiekolwiek korekty przy przygotowaniu szalunku w trakcie betonowania są praktycznie niemożliwe. Niezwykle istotna jest także ich szczelność. Pod wpływem naporu betonu mogłyby się wyginać, rozszczelniać lub przekręcać. Może to prowadzić do zdeformowania kształtu oszalowania oraz wydanych w nich elementów.

Czy prezentowany temat jest dla Ciebie zajmujący? Jeżeli tak, to opublikowana tutaj ważna oferta niezwykle ważna oferta również okaże się godna uwagi.

Definitywnie mają one odmienne wymiary i wymagają poniekąd wyprostowania.

Może to w ekstremalnych sytuacjach mieć wpływ na nośność np. słupów. Przygotowywanie betonowej mieszanki może wymagać od twórców doświadczenia oraz praktycznej znajomości tematu. Najkorzystniej byłoby wykonywać betonowanie bez żadnych przerw.