Wodomierze to sprzęt do mierzenia zużywanej wody

Wodomierze to przyrządy służące do pomiaru i rejestrowania kubatury płynącej wody w instalacji. Liczniki które mierzą przepływaną wodę muszą być zainstalowane na przyłączu który doprowadza wodę do domu. Służą do rozliczeń pomiędzy dostarczycielem wody a właścicielem nieruchomości. W budynkach wielorodzinnych wspomagają monitorować zużycie wody i płacić jedynie za siebie.

licznik wody

Autor: Michael Pereckas
Źródło: http://www.flickr.com

Wodomierze chociażby takie jak: wodomierze wielostrumieniowe BMeters, muszą mieć atest Głównego Urzędu Miar. Jakiekolwiek jego części pracujące w wodzie powinny mieć atest który dopuszcza je do kontaktu z wodą pitną. Muszą być także sporządzone z towarów wytrzymałych na korozję i które nie pogarszają jakości wody.

Ten artykuł jest nieprawdopodobnie intrygujący, nieprawdaż? Jeśli także Twoje zdanie jest zbliżone, to niewątpliwie pomocne wpisy (http://www.bmeters.pl/pl/wodomierze_wielostrumieniowe_suchobiezne/36/) będą dla Ciebie pomocne.

Wskazania wodomierza są odczytywane co dwa, albo trzy miesiące. Z czasem czułość pomiarowa wodomierza najczęściej się pogarsza. Dlatego co kilka lat należy kontrolować sprawność wodomierza i ponownie go legalizować, wodomierze do wody gorącej co cztery lata, a do zimnej co pięć lat. Usługę tę realizują pracownicy regionalnego zakładu wodociągów, albo serwisu zakładu, który wyprodukował wodomierz Zasadniczym problemem przy odczycie wodomierzy rozlokowanych u mieszkańców w budynkach wielorodzinnych jest brak dojścia do nich. Idealnym wyjściem w takiej sytuacji jest odczyt radiowy. Dużym plusem dla mieszkańców jest to, że odczyt poziomów zużycia wody odbywa się bez przymusu wejścia do pomieszczeń mieszkalnych w dowolnym terminie, w krótkim czasie, a otrzymane dane mogą być przesłane do rozmiaru pliku csv, tym samym obniżone są koszty odczytów i sporządzania baz danych. Dodatkowym uproszczeniem jest odczyt danych z przyrządów zainstalowanych w miejscach ciężko dostępnych.

zużycie wody

Źródło: http://www.morguefile.com/

Program bezprzewodowy zdalnego odczytu bazuje na wskazaniach wodomierza zaopatrzonego w element impulsujący. Podzespół radiowy liczy cykle które pokazują wodomierze i transmituje dane – bmeters.pl/pl/zdalny_odczyt_wodomierzy/182/. Ilość ta jest składowana w pamięci modułu radiowego. Tak zebrane odczyty do pliku są emitowane do systemu informatycznego.link tutaj plisy warszawa plisy warszawaNa ich bazie, na komputerze stacjonarnym w zakładzie, są przedstawiane faktury sprzedaży, a następnie roznoszone są, czy też wysyłane do klientów.