Dlaczego wykonuje się okresowe sprawdzanie instalacji technicznych w budynkach?

Ważną dominantą każdego budynku jest jego dobra wytrzymałość, co zapewnia bezpieczne kwaterowanie. Stan techniczny każdego domu, czy to mieszkalnego, czy przeznaczonego przez przedsiębiorstwa, ma obowiązek być na tyle bezpieczny, żeby mieć pewność braku niebezpieczeństwa podczas użytkowania. Po to, by nie przegapić momentu, kiedy obiekt może już znacznie odbiegać od standardów bezpieczeństwa, powinno się poddawać go cyklicznym przeglądom pod kątem technicznym.

Instalacja w budynku

Autor: Armacell
Źródło: Armacell
Nie wykonanie takiej przymusowej inspekcji może skutkować karą pieniężną. (serwis techniczny) Posiadacz budynku według prawa ma obowiązek zagwarantowania bezpiecznego użytkowania obiektu, czyli tym samym zapewnienie odporności na wszystkie zjawiska atmosferyczne jak pioruny, trzęsienie ziemi, wichury, pożary, zalania i inne.

Najważniejsze jest zaizolowanie nieruchomości w taki sposób, aby instalacje techniczne budynków w podobnych warunkach nie zagrażały życiu lub zdrowiu mieszkańców, bezpieczeństwu mienia, a także były zgodne z normami dotyczącymi ochrony środowiska. Z tego względu tak ważne jest, żeby przeprowadzać okresowe inspekcje stanu technicznego sieci. Przynajmniej raz w roku konieczne jest, aby skontrolować instalacje techniczne budynków takie jak: instalacje gazowe, instalacje łączy kominowych i wentylacyjnych, instalacje sprzyjające ochronie środowiska i wszystkie instalacje wystawione na niszczycielski wpływ warunków pogodowych.

Instalacje elektryczne oraz piorunochrony muszą być poddane kontroli raz na 5 lat, tak aby skontrolować stan techniczny zabezpieczeń, ocieplenia, przewodów, uziemień i oprzyrządowania. Raz na 15 lat inspekcji powinny być także poddane instalacje techniczne związane z elementami grzewczymi obiektu m.in.

Jeżeli chcesz przeczytać więcej danych na omawiany wątek – znakomicie się składa, gdyż istnieje już pełna informacja (http://www.akm.net.pl/), którą możesz zobaczyć tutaj.

sprawność kotłów i osprzętu.

Rzecz jasna każde wymienione kontrole mogą wykonywać tylko osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane (Działki na sprzedaż Koszalin) w danej dziedzinie. Instalacje techniczne budynków wymagają perfekcyjnej znajomości zasad ich działania, aby można było stwierdzić, czy z całą pewnością są one bezpieczne, sprawne i mają możliwość funkcjonować bez zarzutu przez dalsze lata.

A więc, dla przykładu, kontrolę stanu technicznego urządzeń elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i chłodniczych mają możliwość wykonać osoby mające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją sprzętów, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.