Jakie są kłopoty z prawidłowym liczeniem kosztów ogrzewania i z jakiego powodu biorą się te problemy?

Trudności z rozliczeniem kosztów ogrzewania przy pomocy podzielników mają miejsce dosyć często. To różne trudności, najczęściej natomiast chodzi o działanie lokatorów, zbyt dużym oszczędzaniem, kombinowaniem, czasem może to też być zbyt duże zużycie ciepła. Pomimo, że podzielniki kosztów ciepła są w użyciu już kilkanaście lat, to ich użytkowanie sprawia problemy, które rodzą nieporozumienia pomiędzy administratorami a właścicielami mieszkań, w których są te urządzenia. Co warto wiedzieć na ten temat?

Podzielnik kosztów ogrzewania powinien być dostosowany do warunków rodzimego budownictwa. Jak to zdefiniować? Nasze budownictwo odznacza się niekiedy niezbyt odpowiednią jakością izolacji ścian wewnętrznych, jakie oddzielają konkretne lokale. Są także braki izolacji pionów grzewczych które są prowadzone na zewnątrz ścian. To właśnie najistotniejsza przyczyna przepływów pomiędzy różnymi mieszkaniami o różnorodnej temperaturze, a także niezarejestrowanych zysków ciepła, pochodzących od pionów grzewczych.

Właściwie wyznaczanie indywidualnych kosztów ogrzewania lokali w danej lokalizacji, w jakiej mieszka wiele rodzin określa artykuł 45 a ust.9 ustawy Prawo energetyczne. Regulacja tego typu definiuje wybór takiej metody rozliczania, jaka gwarantuje ustalanie opłat w sposób odpowiedni zużyciu ciepła na ogrzewanie. Faktycznie to podzipodzielniki (idź do serwisu)tów grzania rejestrują ciepło z grzejników do lokalu – . Nie jest to jednocześnie równoznaczne z ilością ciepła, która jest konieczna, https://bmeters.pl/pl/rfm_amb/409/rowadzone do budynku przez sieć miejską, które koszty powinniśmy rozdzielić, dochodzi trzema drogami: przez grzejniki, piony grzewcze i z sąsiednich lokali. Najmniej problematyczne określenie takiej ilości to konieczność dodatkowego pomiaru temperatury wewnętrznej mieszkania. W sytuacji zastosowania do podziału kosztów ogrzewania podzielników, możemy zdefiniować jedynie energię z grzejników. Natomiast, 2 pozostałe źródła energii (wspomniane ciepło z pionów i z sąsiednich lokali) nie jest uwzględniane.

W taki sposób, gdy suma energii cieplnej, jaka pochodzi z pionów i z pozostałych lokali, przekracza ilość energii z grzejników, to obliczanie kosztów ogrzewania lokali jedynie na podstawie odczytu ciepłomierzy, zakrawa na absurd. Dlatego też musimy pamiętać o tych kwestiach. To zapewnia lepiej nam zrozumieć, dlaczego stan rzeczywisty czasem jest całkowicie różny od wskazywanego, to pozwoli także podejść do tematu bardziej konstruktywnie, eliminując ewentualne błędy.