W jaki sposób uporać się z konieczną rozbiórką obiektu?

Jeśli spotkamy się z koniecznością wyburzenia niepotrzebnego, nienadającego się do mieszkania czy nawet już stwarzającemu zagrożenie dla ludzi obiektu, musimy spełnić szereg formalności i czasami uzyskać potrzebne zgody. Proponujemy zacząć od przeczytania poniższego tekstu.

W tejże sytuacji już na początku pojawiają się istotne pytania:

1. Co wolno a czego nie możemy wyburzać?
2. Jakie wnioski i w jakim urzędzie należałoby złożyć?
3. Jak sobie poradzić ze śmieciami pozostałymi po rozbiórce?
wyburzenia

Autor: Phillip
Źródło: http://www.flickr.com
Odpowiedź na pytanie nr 1 nie jest skomplikowana – da się wyburzyć bez pozwolenia urzędu jedynie małe budynki, poniżej ośmiu metrów i wystarczająco daleko usytuowane od granic działki, by nie zagrażać ludziom. Rzecz jasna budynek który zamierzamy zlikwidować nie może być zabytkiem. Na wszystkie inne rozbiórki potrzeba pozwolenia pozwolenie. Takie pozwolenie wydaje wydział architektury powiatu lub też gminy, na którego terenie interesująca nas budowla się jest usytuowana (dowiedz się więcej o wyburzeniach).

Odpowiadając na pytanie nr. 2: podobnie jak w przypadku starania się o pozwolenie na budowę, trzeba przedstawić dokument własności odnoszący się do działki lub budynku, plany rozbiórki wraz z planem technicznym, oraz opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa. Jeśli zajdzie takowa konieczność, również inne papiery takie jak: opinie konserwatora zabytków czy wydziału ochrony środowiska w przypadku jeśli burzony

wyburzenia

Autor: Metropolitan Transportation Authority of the State of New York
Źródło: http://www.flickr.com

obiekt znajduje się w obszarze chronionym ze względu na przyrodę. Trzeba również mieć na uwadze, iż za bezpieczeństwo ludzi i mienia odpowiedzialny jest inwestor, także materialnie.

Następnym kłopotem do rozwiązania jest sprawa pozbycia się gruzów i innych odpadków pozostałych po rozbiórce.

Hej, spójrz na portal (http://www.prokad.com.pl/)!, to okazja, że znowu tak szybko dodali w tamtym miejscu coś aż tak ciekawego, musisz to koniecznie zobaczyć!

Przy małych ilościach odpadków pochodzących z remontu budynku, możemy je oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Spis takich punktów można odnaleźć w urzędzie gminy lub w urzędzie miasta. Natomiast w razie burzenia całego budynku, potrzebny będzie zakup odpowiednich kontenerów na odpady i utylizacja przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. Jeżeli w trakcie demontażu zajdzie potrzeba usunięcia odpadków niebezpiecznych dla zdrowia, takich jak na przykład azbest, wymagane wtedy będzie zatrudnienie specjalistów jak mega-pol).