Sprężarki o osuszacze, czyli urządzenia za pomocą jakich najlepiej działają odpowiednie dziedziny przemysłu

Takie urządzenia są potrzebne tam, gdzie konieczne jest osuszanie powietrza w różnorodnych procesach technologicznych, między innymi, w magazynach, w jakich obowiązkowe jest utrzymanie niezbyt wysokiego poziomu wilgoci. Chodzi o miejsca, gdzie przechowuje się produkty i materiały, jakie mogą być narażone na wilgoć.

W takich miejscach niezbędna jest więc pomoc takich właśnie urządzeń, jak sprężarki powietrza, osuszacze sprężonego powietrza, lecz przede wszystkim temat tego artykułu osuszacze adsorpcyjne.

Osuszacze adsorpcyjne znajdują zastosowanie dokładnie tam, gdzie trzeba usunąć zbierającą się wilgoć. Możemy to osiągnąć przy pomocy zjawiska adsorpcji. Adsorpcja to zbieranie się na powierzchni ciał stałych gazów i płynów. Gdy siła przyciągania cząsteczek adsorbentu jest wystarczająco duża, to cząsteczka z powodzeniem przyczepi się do jego powierzchni. Materiały posiadające zdolność adsorpcji wilgoci nazywamy desykantami, natomiast najczęściej stosowane desykanty to aktywowany tlenek aluminium, chlorek litu czy żel krzemionkowy.

kompresor śrubowy

Autor: Ole Bendik Kvisberg
Źródło: http://www.flickr.com

W zależności od różnych czynników, czyli od używanej technologii i desykantu mogą osuszyć powietrze w dość konkretnym stopniu. Można wyróżnić dwa standardowe typy tych urządzeń. Pierwsze z nich to osuszacze adsorpcyjne powietrza atmosferycznego. Znajdują zastosowanie tam, gdzie musimy osuszyć powietrze w różnych procesach technologicznych, a jednocześnie w pomieszczeniach magazynowych, gdzie konieczny jest niski poziom wilgotności. Znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, na przykład w przemyśle farmaceutycznym, energetyce, chłodnictwie czy spożywczym.

Zaniżona wilgotność jest tutaj niezbędna, to dzięki niej jesteśmy w stanie mówić o właściwej jakości wyrobów. Pozostałym rodzajem jest osuszacz (przejdź do strony) adsorpcyjny sprężonego powietrza. Niszczy on wilgoć z powietrza pod ciśnieniem. Polecamy kompresory Pneuma. To dość często wykorzystywany element układu uzdatniania powietrza, jakie jest wytwarzane przez sprężarkę. Największe zastosowanie ma w warsztatowych i przemysłowych aplikacjach, ponieważ one wymagają osuszonego i sprężonego powietrza. I tak istotnie to wygląda, w zależności od kilku czynników, te dwa rodzaje sprężonego powietrza odpowiadają za wymierne wyniki i wysoką jakość wyrobów. W każdej zresztą branży istnieją tego typu urządzenia, jakie w sposób sukcesywny, a co najistotniejsze skuteczny wspomagają odpowiednie procesy. To dzięki nim między innymi wszystko może jakoś działać prawidłowo.