Sposoby zastosowania profilów

Kątowniki – to jeden z typów wyrobów hutniczych – są fragmentami konstrukcyjnymi, jakie mają niezmienny poprzeczny przekrój i dosyć dużą długość.
Są one na ogół wykonywane z aluminium, a wśród nich możemy wyróżnić kilka rodzai.

drewniane schody

Źródło: pixabay.com
Czym odróżniają się od siebie oraz jakie mają wykorzystanie? Te zagadnienia poruszymy w poniższym artykule. Najbardziej popularne kątowniki w przekroju poprzecznym przywodzą na myśl jakąś z symboli abecadła, stąd wzięły się ich tytuły: teownik, ceownik, zetownik, dwuteownik czy kształtownik.
kształtowniki

Autor: OXLAEY.com
Źródło: http://www.flickr.com
Kształtowniki cechują się trwałością oraz są wykorzystywane w rozmaitych gałęziach przemysłu. Świetnie nadają się przy budowach furtek, ogrodzeń, rusztowań jak też lekkich konstrukcji halowych.

Sprawdź bez obaw ten link – umieszczone tutaj uwagi na temat (https://dryg.pl/oferty-pracy/stocznie-i-porty/inne?categories=109&positions=119) z pewnością są dla Ciebie interesujące – odnoszą się podobnej kwestii.

W przemyśle samochodowym są użytkowane jako części łączące naczepy a także samochody ciężarowe, w kolejowym przemyśle jako skład podwozi, wyekwipowanie różnego rodzaju wagonów i akcesoria kolejowe, zaś w przemyśle stoczniowym jako części statków oraz pozostałych portowych urządzeń. W telekomunikacyjnym przemyśle kształtowniki widoczne są na masztach łączności bezprzewodowej a także komórkowej telefonii, różnego typu antenach, przekaźnikach i wyżłobieniach kablowych, a w energetycznym przemyśle na słupach tzw. energetycznych trakcji. Znajdują też użycie w maszynach agrarnych, maszynach budowlanych oraz górniczych, także w systemach wysokiego przechowania oraz w dźwiękochłonnych ekranach.

Należy dodać, iż odporność profili zależeć będzie od typu, klasy ich przekrojów stalowych a także wariantu ich zginania. I bądź II kategoria oznacza na przykład, że w teowniku występuje krzywienie sprężyste, natomiast III czy też IV – naginanie plastyczne.