Od czego zależy prawidłowe działanie osadnika wstępnego?

W większości oczyszczalni, po usunięciu piasku w osadnikach wstępnych powinna być zapewniona odpowiednia ilość czasu przetrzymywania w osadniku ścieków oraz powinny być także zminimalizowane turbinalne zaburzenia, czyli zapewniona być odpowiednio niewielka szybkość przepływu.
Innym bardzo ważnym obowiązkiem osadnika wstępnego jest usuwanie pływających w nieczystościach zawiesin, które są lżejsze od wody, czyli części pływających zawiesin, które nie zostały wcześniej oddzielone w Urządzeniach, które poprzedzają osadnik wstępny.

działka rekreacyjne

Autor: Metrohouse & Partnerzy S.A.
Źródło: Metrohouse & Partnerzy S.A.
Chodzi tutaj przeważnie o piaskowniki napowietrzane albo o wydzielone odtłuszczacze. Cząstki te unoszą się w kierunku powierzchni ścieków i generują tzw. kożuch.

Jeżeli opisywana tematyka Cię ciekawi, to możesz uzyskać podobne informacje na prezentowane zagadnienie. W tym celu odwiedź serwis www łóżko dla nastolatków.

Sedymentacja wstępna mogłaby mieć wpływ na dalszy przebieg procesu oczyszczania ścieków. W prawidłowy sposób eksploatowany osadnik ma korzystny wpływ na następne etapy oczyszczania i odpowiednią pracę obiektów przed oraz za osadnikiem.

centrala przeciwpożarowa

Autor: D+H
Źródło: D+H
Gwarantują one właściwą pracę tego elementu. Wydajność działania osadnika zależy m.in. od czasu przytrzymywania ścieków, obciążenia hydraulicznego powierzchni, rodzaju nieczystości, temperatury czy rodzaju zawiesin. Dla osadników obciążenie hydrauliczne powinno wynosić 0,8 do 4,0 m/m h – w zależności od kształtu osadnika i urządzenia, które jest za nim zamontowane. Zawiesiny, jakie posiadają znaczną gęstość, opadają o wiele szybciej niż te, które są nieciężkie. Zawiesiny posiadające nieregularny kształt opadają relatywnie wolno ze względu na większy opór tarcia. Kształt, rozmiary i gęstość cząsteczek zależy m.in. od mechanizmu kanalizacyjnego oraz od typu procesów, jakie poprzedzają sedymentację wstępną. Procesy zachodzące przed osadnikiem podobnie jak pompowanie czy też rozdrabnianie, redukują zdolność zawiesiny do sedymentacji.

Jeżeli chodzi o aspekt temperatury, to należałoby dodać, że te wysokie mają wpływ na obniżanie prędkości sedymentacji, ponieważ posiadają wpływ na gnicie ścieków. Udział łatwo rozkładalnych ścieków przemysłowych, które mogą zużywać tlen, także ma wpływ na przyspieszanie gnicia ścieków.