Budujesz dom? Przygotuj grunt

Każdego, kto zamierza postawić dom, czeka przygotowanie terenu pod wykonanie nowego obiektu. Jak przebiegają prace terenów pod zabudowę a także w którym momencie można zarządzić takie działania?

Aby budowa (wyburzenia wrocław) przebiegała szybko i bez zakłóceń, konieczne jest wykonanie kilku czynności.

budowa

Autor: MULTI
Źródło: MULTI

Każdy budynek wydaje się na tyle trwały, co jego fundamenty. Aby móc zbudować fundament, należy najpierw przeprowadzić badanie właściwości fizycznych gruntu (więcej: zagęszczanie gruntów). Dane, które otrzymujemy po zbadaniu gruntu, umożliwiają nam określenie obciążeń, co z kolei jest podstawą do odpowiedniego zaprojektowania fundamentów budynku. Zdarzają się podłoża, których nośność jest niewystarczająca do przyjęcia ciężaru budynku. Posadowienie budynku, na takim terenie jest możliwe dzięki uprzednim wzmocnieniu. W takich sytuacjach konieczna jest pomoc ekspertów. Wzmacnianie gruntów, firma może wykonać za pomocą ubijaków mechanicznych lub ręcznych. To najłatwiejsza i w zasadzie najmniej inwazyjna metoda. Jeżeli nośność gruntu jest zbyt mała, a wynika ona z wilgotności gruntu, możemy wzmocni go żwirem i drobnymi kamieniami ubijanymi warstwami.link do strony tynk cienkowarstwowy tynk cienkowarstwowyZagęszczanie gruntów może nastąpić także przez iniekcję. W tym celu wbija się na właściwą głębokość w grunt tzw. Zastrzyki dogruntowe, do jakich przewodami gumowymi doprowadza się pod ciśnieniem płynną zaprawę cementową. Zaprawa cementowa lub roztwór chemiczny wypełnia przestrzenie międzycząsteczkowe w gruncie, zwiększając jego szczelność i wytrzymałość.

Najczęściej obszar na którym ma powstać inwestycja nie posiada ogrodzenia, widnieją na niej krzewy, drzewa a także trawa. Często nie ma też doprowadzonej wody i energii. Powinniśmy odwrócić tę sytuację, aby móc rozpocząć realizację inwestycji. Nie zapominajmy więc, aby naszą działkę ogrodzić. Uchroni to robotników przed potencjalnymi groźnymi dla życia sytuacjami. Ogrodzenie da pewność i bezpieczeństwo nam, właścicielom gruntu. Niepowołane osoby mają wówczas utrudniony dostęp do działki.

Aby prowadzić dalsze prace, należy również wytyczyć odpowiedni dojazd na plac budowy, gdyż ciężki sprzęt budowlany musi mieć zagwarantowany bezproblemowy wjazd na działkę.

Poczytaj też: