Analizy gruntów i drgań

W ostatnich latach nastąpił widoczny rozwój budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, tj. biurowców, centrów handlowych, hoteli itp. oraz infrastruktury drogowej.

Procesom budowy mogą jednak przeszkodzić oddziaływania, przed którymi należy chronić środowisko.

Przeczytaj więcej w tym artykule (https://wolplanposadzki.pl/wylewki-katowice/) i poznaj omawiane zagadnienie też z innej strony – one bez dwóch zdań również Cię zainteresują!

Jednym z takich oddziaływań jest wpływ drgań mechanicznych na budynki i ludzi w nich przebywających.
Projektanci poszczególnych branż mają świadomość występujących niebezpieczeństw dotyczących bezpieczeństwa wynikających z drgań sejsmicznych. Biorąc to pod uwagę, należy przeprowadzić pomiary drgań gruntów i obiektów budowlanych, które pokażą nam, czy na danym terenie mają miejsce drgania sejsmiczne. Wykwalifikowany zespół osób, dysponujący nowoczesną, specjalistyczną aparaturą zadba o powodzenie obiektom budowlanym.

przebudowa budynku

Autor: Public domain: Use these pix for any purpose
Źródło: http://www.flickr.com

Zebrane informacje przyczyniają się do:
określenia wpływu drgań przenoszonych przez grunt na obiekty (budynek, most), określenia oddziaływania drgań na konstrukcje samego budynku, określenia wartości drgań sejsmicznych na terenach przeznaczonych pod inwestycje, określenia wpływu drgań na specjalistyczne maszyny (sprawdź promocję dotyczącą mar agency separator piasku) i urządzenia mieszczące się w budynku (np. mikroskopy elektronowe, urządzenia pomiarowe, medyczne precyzyjne obrabiarki i inne, dla których określone są szczególne warunki dopuszczalnych drgań podłoża), w celu określenia wpływu drgań urządzeń zainstalowanych w budynku (sprężarek, pras, urządzeń przemysłowych emitujących drgania itp.) na konstrukcję budynku i na inne urządzenia znajdujące się w okolicy, pomiary mogą być także wykonane na planowanym miejscu inwestycji w celu określenia wpływu potencjalnych źródeł drgań sejsmicznych na projektowany budynek – dróg, linii kolejowych i tramwajowych, pobliskich zakładów przemysłowych czy kopalni.

Firma przeprowadzi również obliczenia numeryczne Metodą Elementów Skończonych (tzw. obliczenia MES). Dzięki tej metodzie możemy przewidzieć zachowanie się konstrukcji pod działaniem obciążeń, oszacować przemieszczenia i deformacje. To obecnie jedna z najczęściej stosowanych metod prowadzenia komputerowo obliczeń inżynierskich, która umożliwia szybkie i względnie dokładne otrzymanie wyników, których uzyskanie w sposób analityczny okazałoby się niesłychanie trudne a może i niemożliwe.
Posted in Bez kategorii