Sposoby utwardzania podłoża gruntowego w budownictwie – sprawdź, jak wykonuje się takie prace

Nowo konstruowane trasy komunikacyjne coraz częściej natrafiają na trudne warunki gruntowe. Wymusza to stosowanie rozlicznych technik zagęszczania podłoża nasypów a także fundamentów inżynierskich obiektów. Pośród wielu nowoczesnych oraz zawiłych sposobów zagęszczania podłoża gruntowego istnieją banalne sposoby stosowane od wieków a nawet takie, które nie wymagają dodatkowych nakładów.

Wymiana podłoża. W największym stopniu oczywistą metodą rozwiązania problemu słabego podłoża będzie jego wymiana na surowiec przydatny do posadowienia fundamentów obiektu. Stosowna będzie w wypadku słabych gruntów organicznych (torfy), miękkoplastycznych podłoży ścisłych czy występujących składowisk śmieci i pozostałych nieprzydatnych do posadowienia surowców. W razie kłopotów z pełną wymianą gruntu wymieniane są tylko przypowierzchniowe powłoki słabego podłoża.

grunt

Autor: Dave Pape
Źródło: http://www.flickr.com

Najprostszym sposobem na zagęszczenie gruntu będzie jego konsolidacja.

Jeżeli ten temat Cię interesuje i szukasz więcej danych, to pod linkiem (https://projektoskop.com.pl/ile-kosztuje-czyszczenie-komina-ze-smoly-w-domu-jednorodzinnym-i-jak-je-przeprowadzic/) odnajdziesz ich mnóstwo – będą one zbliżone tematycznie, ale tak samo ciekawe.

Polega to na obciążeniu podłoża nadkładem nasypu w skutek czego z porów gruntu odciskana jest woda. Towarzyszy temu zmniejszenie objętości porów gruntu oraz wynikające z tego osiadanie nasypu. To zabieg długotrwały, a czas konsolidacji może być obliczany nawet w latach (zależy to od przepuszczalności gruntu oraz drogi filtracji). Wyjątkowo długi będzie w gruntach ilastych. Ze względu na wytrzymałość gruntu może zaistnieć nieodzowność budowy nasypu etapowo. Następne warstwy obciążenia zostaną dokładane w miarę postępów konsolidacji jak też podwyższenia odporności podłoża. Wiele istniejących obecnie i eksploatowanych nasypów budowanych było w tenże sposób. Czytaj dalej .

Należy także mieć na uwadze, iż zagęszczanie gruntu (czytaj więcej) tym sposobem powoduje zmniejszenie objętości porów podłoża i niezbędność wykonania nasypu o większej objętości. Wynikają stąd niespodziane niedobory w bilansie mas ziemnych. Zagadnienie to zachodzi też w nasypach o podłożu gdzie wzmacnianie gruntu przeprowadzane było innymi metodami.

Jeśli jesteś zdania, że rozważana tu problematyka jest warta uwagi, sprawdź oprócz tego więcej szczegółów w serwisie (https://urbanski.pl/mieszkania-torun/ul-bartkiewiczowny), który też zamieszcza tego typu porady.

Ze względu na nieodzowny relatywnie długi czas jest to metoda obecnie rzadko stosowana. Proces konsolidacji jak też stabilizacji osiadań można przyspieszyć używając tzw. przeciążenie. Polega ono na czasowym przyłożeniu na budowanym nasypie dużego obciążenia. Najłatwiej przyłożyć takowe obciążenie przy pomocy ponadplanowej powłoki podłoża. W nadzwyczajnych przypadkach obciążenie takie może być wywierane za pomocą siłowników lub pojemników z wodą.