Czym jest przedmiarowanie i co musi zawierać profesjonalny przedmiar?

Przedmiar robót budowlanych to termin ściśle związany z wykonywaniem kosztorysów budowlanych. Co pewien czas wchodzą w życie nowsze przepisy, które wprowadzają ważne zmiany, które tyczą się tworzenia przedmiaru.
Obecnie przedmiar robót budowlanych sporządza się jedynie w obszarze zamówień powszechnych i regulacje te powinny dotyczyć przedmiaru jako części składowej dokumentacji projektowej, która opisuje przedmiot zamówienia oraz wszystkich prac budowlanych.

Przedmiar to także fundament (zobacz również wzmacnianie gruntu) opracowania kosztorysu. Zasady opracowywania przedmiaru w jego pierwszym znaczeniu były zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie tworzenia zakresu i formy konkretnej specyfikacji technicznej wykonania czy odbioru robót budowlanych. Zgodnie z ustawą, przedmiarowanie jest fragmentem dokumentacji, która opisuje zamówienie, które dotyczy wykonania robót konstrukcyjnych. Naturalnie według rozporządzenia Prawo Budowlane.
przedmiarowanie

Autor: INVADO
Źródło: INVADO
Znaczy to, że przedmiar to opracowanie, które jest przekazywane przez zamawiającego roboty, a na podstawie jakiego wykonawca robót na wniosek strony zamawiającej wykonuje kalkulację ceny danej oferty. Usytuowanie przedmiotu robót budowlanych oznacza zerwanie z wcześniejszymi przepisami określającymi przedmiar jako część składową kosztorysu. Zgodnie z rozporządzeniem przedmiar musi zawierać zestawienie przewidywanych prac podstawowych, naturalnie w kolejności technologicznej łącznie z ich bardzo dokładnym opisem albo wykazem podstaw, które taki opis definiują.więcej znajdziesz tu (aleklima.pl/klimatyzatory/lg/klimatyzatory-nascienne-lg/klimatyzator-scienny-lg-artcool-am12bp-komplet,p1149617610)Powinny także być wskazane właściwe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Powinny być tam wliczone także obliczenia oraz statystyki ilości jednostek przedmiarowych. Przedmiarowanie zawsze musi być złożone z karty tytułowej, spisu prac budowlanych i tabeli przedmiaru takich prac.